Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ein hymrwymiad i'r iaith Gymraeg

Published on 3 June 2021
Sut mae'r Coleg yn bwriadu darparu rhai o'i wasanaethau i swyddogion heddlu a staff yng Nghymru
News
2 mins read
Police vehicle in Wales

Rydym yn cyhoeddi ein Cynllun Iaith Gymraeg cyntaf, sy'n nodi ymrwymiad y Coleg i gefnogi lluoedd Cymru.

Arweiniodd Arolygydd yn Heddlu Gogledd Cymru, Gethin Jones, siaradwr Cymraeg, ddatblygiad y cynllun pan oedd ar secondiad yn y Coleg. Meddai: 'Rydw i wir wedi mwynhau gweithio gyda'r Coleg i ddatblygu'r darn pwysig hwn o waith. Er nad oes unrhyw rwymedigaeth ffurfiol i'r Coleg gael cynllun, mae'n wych eu bod yn cefnogi'r Gymraeg fel hyn.

'Mae gweithio gyda'r Coleg wedi gwneud i mi weld cymaint y maent yn cefnogi plismona mewn meysydd hanfodol ac mae'n wych y bydd pobl o gymunedau Cymraeg eu hiaith yn cael mynediad at y gefnogaeth honno hefyd.'

Mae'r cynllun yn amlinellu sut y bydd y Coleg Plismona yn darparu rhai o'i wasanaethau i'r cyhoedd, yn ogystal â swyddogion a staff yng Nghymru. Mae Comisiynydd y Gymraeg a'r Safonau Iaith Cymraeg a osodwyd ar heddluoedd Cymru wedi chwarae rhan hanfodol yn natblygiad y cynllun.

Croesawodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Richard Debicki o Heddlu Gogledd Cymru y cynllun hefyd. Meddai:

Mae'n wych gweld y cynllun yn dwyn ffrwyth ac rwy'n falch ein bod wedi gallu cydweithredu â'r Coleg ar y darn pwysig hwn o waith.

Rwy'n gwybod y bydd Heddlu Gogledd Cymru a chydweithwyr plismona ledled Cymru yn croesawu'r gefnogaeth ychwanegol y bydd hyn yn ei rhoi i gymunedau lleol a'n cydweithwyr sy'n siarad Cymraeg.

Mae gwaith i weithredu'r cynllun eisoes ar y gweill, gan gynnwys cyfieithu dogfennau allweddol a deunyddiau ategol.

Was this page useful?

Do not provide personal information such as your name or email address in the feedback form. Read our privacy policy for more information on how we use this data

What is the reason for your answer?
I couldn't find what I was looking for
The information wasn't relevant to me
The information is too complicated
Other